Masterplan Zuid-West – Websitebericht voor bewoners

Beste wijkbewoners,

Bij deze brengen wij u de inspraakreactie van wijkraad Houtvaartkwartier die we 22 januari naar de gemeente hebben gestuurd.

  1. Inspraakreactie wijkraad Houtvaartkwartier (PDF)

Daarnaast de uitslagen van de enquête in vier bijlage

Vanzelfsprekend zijn alle persoonsgegevens uit deze bijlagen verwijderd.

U vindt hieronder 4 PDF bijlagen:

  1. uitslag Surveyplanet enquête Houtvaartkwartier.pdf

  2. losse antwoorden enquête Houtvaartkwartier.pdf

  3. verantwoording enquête Houtvaartkwartier.pdf (leeswijzer)

  4. twee ontvangen papieren enquêtes Houtvaartkwartier.pdf

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kun u ons mailen

wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Wijkraad HoutvaartKwartier