Enquête Haarlem

Masterplan Zuid-West – Websitebericht voor bewoners

Beste wijkbewoners, Bij deze brengen wij u de inspraakreactie van wijkraad Houtvaartkwartier die we 22 januari naar de gemeente hebben gestuurd. Inspraakreactie wijkraad Houtvaartkwartier (PDF) Daarnaast de uitslagen van de…

Masterplan Zuid-West – Enquête!

In november is het Masterplan verschenen over de Ontwikkelzone Zuid- West. Als het aan de gemeente ligt, gaat er een hoop veranderen in onze wijk. Er is volop geparticipeerd, de…