Het einde van de Schooltuinen Kortenaerstraat?

In de Studie naar wonen, voorzieningen, werken en mobiliteit (9 april 2019) blijkt dat de bebouwing van de Kortenaer schooltuinen weldegelijk een optie is voor de Gemeente Haarlem.

Nieuwe Laadpalen!

De Gemeente Haarlem berichtte ons het volgende: ‘Deze brieven zijn vandaag verzonden aan de omwonenden van te plaatsen laadpalen in uw wijk. De omwonenden binnen een straal van 50 m…

Spreekuur College Haarlem

College Haarlem houdt spreekuur in Zuid-West 2 april 2019 Op dinsdag 9 april houdt het college van Burgemeester en Wethouders weer een inloopspreekuur. Het spreekuur vindt van 16.30 tot 18.00…