Copyrights

Copyrights

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wijkraad Houtvaartkwartier Haarlem. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wijkraad Houtvaartkwartier Haarlem, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.