Praktisch Houtvaartkwartier Haarlem

Praktisch Houtvaartkwartier Haarlem

Informatie over praktische zaken binnen de wijk.

Info inzake afval, groenvoorziening en infrastructuur

Spaarnelanden verzorgt in opdracht van gemeente Haarlem alle werkzaamheden op het gebied van onder meer afval inzameling, groenvoorziening en infrastructuur. Meer informatie treft u aan op de website van Spaarnelanden: https://www.spaarnelanden.nl/

Meldingen naar de gemeente inzake uw leefomgeving

https://www.haarlem.nl/meldkamer-handhaving/

Meeuwenoverlast

Meeuwen geven in andere delen van de stad al een aantal jaren overlast.
Voor wie er niet mee bekend zou zijn, ze veroorzaken bevuiling, gekrijs en zodra de jongen zijn geboren worden zij agressief naar hun omgeving. Meeuwen komen in de regel terug naar hun geboorteplek om zelf te gaan nestelen.
Nestellocaties zijn platte daken, bijvoorbeeld op dakkapellen.
Houd deze zoveel mogelijk vrij van ‘rommel’ zaken die er niet hoeven te zijn, zoals kapotte dakpannen, of oude nesten.
Eventueel kunt u lijnen of netten spannen om te ontmoedigen.
Preventie is toegestaan, zodra er broedsel is mag daar niet meer aan worden gekomen.
De bouw van een nest start in maart en is meestal voor eind april klaar.
Meer informatie vindt u via: https://www.haarlem.nl/meeuwenoverlast/

Wijkagent

Wijkagent Houtvaartkwartier
Kijk hieronder voor een bijdrage van Arno de Jonge aangaande de positie van de wijkagent en wat van de wijkagent kan worden verwacht:

[ultimate_exp_section title=”Open inhoud” new_title=”Sluit inhoud” icon=”Defaults-folder-open” new_icon=”Defaults-close remove times” icon_align=”left” title_alignment=”left”]

Wijkagent Houtvaartkwartier

De minister van Veiligheid en Justitie heeft meer wijkagenten aangenomen om voor meer veiligheid te zorgen op lokaal niveau, dus in wijk, dorp en stad. De wijkagent maakt deel uit van een zogeheten basisteam, dat bestaat uit zestig tot tweehonderd politiemensen. Het Houtvaartkwartier heeft eveneens een wijkagent. Deze is medeverantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij zich op de aanpak van veiligheidsproblemen, sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.

De wijkagent kan beschikken over een wijkteam en als het nodig is krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in de wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente Haarlem en maatschappelijke organisaties als het Sociaal Wijkteam, de Wijkraad, de GGZ en de GGD. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat kunnen worden aangepakt en door wie.

Eén van de belangrijkste taken van de wijkagent is signaleren en adviseren. Dit adviseren kan intern plaatsvinden, maar ook naar u als bewoner of naar een maatschappelijke instantie. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een privaatrechtelijk huurgeschil of een burenconflict, dan zal men in de regel worden verwezen naar de juiste instanties. Deze kunnen u dan mogelijk bijstaan om tot een oplossing te komen. Hierbij maakt de wijkagent gebruik van zijn netwerk.

Het is belangrijk te weten dat de politie ‘informatie-gestuurd’ werkt. Informatie wordt verkregen uit eigen waarneming, maar bovenal door mensen die melding maken. Als bewoner van het Houtvaartkwartier bent u dus van onmisbare waarde. Uw melding, hoe ogenschijnlijk klein deze soms ook lijkt, kan achteraf van grote betekenis blijken. Wijkagenten monitoren de wijk via systemen die alle informatie analyseren. Door het doen van melding worden problemen, ‘trends’ en risico’s dus zichtbaar. Hierna zal worden gekeken op welke wijze het probleem integraal, oftewel gezamenlijk, kan worden aangepakt.

Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. Dit kan telefonisch, maar ook via de website www.politie.nl. Op postcode zoekt u de wijkagent en vult vervolgens een Contactformulier in. Dit Contactformulier ontvangt de wijkagent dan via de mail. In het Contactformulier kunt u kwijt wat u wenst te melden, welke vraag of verzoek u heeft. De wijkagent zal hierna contact met u opnemen om de mogelijkheden of afdoening te bespreken.

De informatie van u als bewoner uit deze buurt is hierbij dus, in ieder inzicht, van essentieel belang.

Wat kun u zelf doen om uw geliefde wijk veilig te houden? Hier volgen waardevolle tips.
–          Meldt een verdachte situatie altijd en ook direct via de alarmlijn112.
–          Geen spoed, maar wel politie? Bel dan 0900-8844.
–          Meldt u aan voor Burgernet!
–          Meldt u aan voor Whatsapp Buurtpreventie!
–          Uw wijkagent zit op Twitter: @POL_AdeJonge
–          Blijf geïnformeerd, kijk regelmatig op de website van de Wijkraad Houtvaartkwartier Haarlem.

Belangrijke websites:

www.politie.nl (o.a. voor tips en preventiemaatregelen)
www.vraaghetdepolitie.nl (voor vragen en thema-chats)
www.burgernet.nl/aanmelden (Burgernet)
www.goedopslot.nl (tips van Stichting ART)

[/ultimate_exp_section]