Jubileum Gemengd Koor Zuid-West

Het Gemengd koor Zuid-West uit Haarlem bestaat 25 jaar en viert dit met een lustrumconcert op vrijdag 20 januari in de Pelgrimkerk. Het koor werd opgericht in 1998 als buurtkoor in Haarlem Zuid-West. Op 12 januari was de eerste repetitie o.l.v. Henny Brouwer in het HZW-gebouw.

Er kwamen die avond 47 dames en 10 heren. Al snel groeide het koor en kwam het ledental boven de 100. Het aantal nam ook weer af. Jarenlang bleef het stabiel zo rond de 60 leden. Vooral in de afgelopen twee corona-jaren liep het aantal flink terug naar 32 leden. Inmiddels hebben zich weer nieuwe leden aangemeld en met 37 leden gaan wij ons concert doen.

Er zijn nog steeds leden van het eerste uur, evenals de dirigente Henny Brouwer. Wij zullen een gevarieerd programma ten gehore brengen in de Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1 te Haarlem op vrijdag 20 januari aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De toegang is vrij voor iedereen. Een vrijwillige bijdrage is welkom. (Géén pin). Na afloop is er gelegenheid een drankje te nemen.

Onze repetitieavond is op maandag van 20.30 uur tot 22.15 uur in het HZW-gebouw, Kamerlingh Onnesstraat 83 in Haarlem.