Welkom bij Wijkraad HoutvaartKwartier te Haarlem, de wijkraad is een gedeeltelijk een voortzetting van Wijkraad Klein Zuid West.

Het initiatief tot de gedeeltelijke heroprichting komt voort uit de behoefte bij een groep bewoners tot meer activiteit in de wijk mede ter versterking van de sociale cohesie. Deze wens liep parallel met die van gemeente Haarlem om beter met haar bewoners in de wijk te kunnen communiceren. Er speelt altijd wat in een gemeente en zeker op dit moment in Zuidwest met de herontwikkeling van het voormalig EKP.

Aangezien volle agenda’s bij veel mensen voorkomen heeft de initiatiefgroep tot de heroprichting ervoor gekozen te starten met een beperkt gebied om daar de  start te maken en afhankelijk van het succes daarvan op een later moment te besluiten tot uitbreiding van het gebied.

Het gehele Houtvaartkwartier, dat deel uitmaakt van Stadsdeel Zuidwest bestrijkt namelijk ook het gebied ten zuiden van Pijlslaan tot en met daar waar Westelijke Randweg en Leidsevaart samenkomen. Verder reikt het gebied noordelijk van Ruijterweg en westelijk van de spoorlijn tot Zijlweg en oostelijk van Westelijke Randweg.

Dit overziende is als naam gekozen voor Wijkraad Houtvaartkwartier Haarlem en bestaat het gebied  uit de wijken geschiedschrijvers buurt (1910 -1930) en zeehelden buurt (1930 – 1940).

De buurten kenmerken zich over het geheel door hun rustige omgeving. Er is ten opzichte van andere stadsdelen een lagere mutatiegraad  onder de bewoners.

De buurt is goed bereikbaar met meerdere uitvalswegen, tal van voorzieningen, zowel qua winkelstand  als recreatief en een historische binnenstad op loopafstand met tal van culturele hoogstandjes.

Twee stations op fietsafstand (ca 10 minuten), naast -interregionale- busverbindingen. Kortom een gewilde leefomgeving.

Wijkraad Houtvaartkwartier, voor dé leukste buurt in Haarlem!