Communicatie

Communicatie van de Wijkraad

Alles wat de wijkraad doet is voor en door de bewoners van de wijk. Daarom staan we graag nauw in contact met zoveel mogelijk bewoners in de wijk. We horen graag nieuwe ideeën, verbeteringen voor de wijk en initiatieven vanuit de bewoners zelf. Daarnaast verwijzen we iedereen graag door naar de juiste instanties, zie de dropdown onder de communicatie knop.

Om op de hoogte te blijven van het nieuws in de wijk kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Zodra er belangrijk nieuws en ontwikkelingen zijn zullen we u de digitale nieuwsbrief toesturen. Daarnaast zullen we hier ook polls in opnemen zodat we de mening van de bewoners kunnen toetsen op vraagstukken over de wijk. We zullen de nieuwsbrief frequentie tot een minimum beperken.

Alle overige informatie is te vinden op deze website. In de opstartfase, voor het bestaan van deze website, hadden wij een Facebookpagina aangemaakt. Maar deze is inmiddels niet meer actief. We hebben er bewust voor gekozen om social media niet als communicatiekanaal te gebruiken.