Wijkraad

  1. Home
  2. Wijkraad

Welkom op de website van de Wijkraad

De wijkraad is er voor de bewoners en door (ons, het bestuur) bewoners. Met andere woorden uw inbreng is van groot belang, zowel in woord als daad. Wij zullen vooral ook ondersteunend zijn in uw initiatieven.

Op deze website treft u hopelijk de informatie aan waaraan u behoefte heeft, of wordt u doorverwezen naar die locaties waar die wel is te vinden.

Daar waar u suggesties, of anderszins heeft, aarzelt u niet die met ons te delen.

Introductie wijkraadsleden

Maria Elena Bisschop

Voorzitter
Persoonlijk profiel

Maria-Elena Bisschop

Ik ben Maria Elena Bisschop en sinds 1987 woonachtig in Haarlem centrum en inmiddels 16 jaar in de  Zuidwest. Om verschillende redenen voel ik mij tot de wijkraad aangetrokken. Ik zal mij dan ook op verschillende punten inzetten voor de wijkraad. Maar met namen voor de evenementen in de wijk. Samen met de wijk zal ik mij inzetten om iedereen van verschillende leeftijden met elkaar nog meer te verbinden. De wijk maak je sterker wanneer je een beroep op elkaar kan doen. En hoe kan je dit het beste creëren? Door met elkaar naast goede buren te zijn, ook evenementen samen te hebben. Die zorgen voor verbondenheid, verminderen de eenzaamheid en geven de ruimte met elkaar in harmonie samen te leven.  Doet u ook met mij mee? Samen de evenementen bedenken, voorbereiden, uit voeren.  Of komt u gezellig  een bakje doen tijdens de evenement. U bent van harte welkom.

Peter
Caspers

Penningmeester
Persoonlijk profiel

Peter Caspers

Ik zet mij in voor een groene woonomgeving waar u als bewoner van kan genieten. Samen met Hilde vormen wij het basisteam openbare ruimte. Ook zet ik mij in om samen met de buurt en de wijkraad de ontwikkelingen in ons stadsdeel met betrekking op de woninguitbreiding kritisch te volgen. Ik ben werkende in een sociale werkomgeving (Stichting Sanquin). Daarnaast enthousiast volkstuinder en bestuurslid bij volkstuindersvereniging Nooit-Rust.

Elles
Veenboer

Secretaris
Persoonlijk profiel

Elles Veenboer

Binnenkort meer…

Hilde Prins

Bestuurslid
Persoonlijk profiel

Hilde Prins

Ik zet mij in voor een openbare ruimte die goed kan worden gebruikt, goed wordt onderhouden en een fijne woonomgeving biedt. In een schouwrapport zet ik, mede op verzoek van bewoners, de verzoeken die we als wijkbewoners bij de gemeente onder de aandacht willen brengen in de hoop dat de gemeente wil meewerken onze leefomgeving te verbeteren. Denk aan verlichting, verharding, speel- en groenvoorzieningen en alle andere objecten van de gemeente. Als een groep bewoners een goed idee heeft zoals meer groen in de straat dan gaan we samen dat idee realiseren. Ik ben actief als Haarlemse Bomenwachter en voor mijn pensioen als beleidsambtenaar groenvoorzieningen werkzaam geweest.

Margareth Coert

Bestuurslid
Persoonlijk profiel

Margareth Coert

Binnenkort meer…

Menu