Wijkraad

Welkom op de website van de Wijkraad

De wijkraad is er voor de bewoners en door (ons, het bestuur) bewoners. Met andere woorden uw inbreng is van groot belang, zowel in woord als daad. Wij zullen vooral ook ondersteunend zijn in uw initiatieven.

Op deze website treft u hopelijk de informatie aan waaraan u behoefte heeft, of wordt u doorverwezen naar die locaties waar die wel is te vinden.

Daar waar u suggesties, of anderszins heeft, aarzelt u niet die met ons te delen.

Introductie wijkraadsleden

Maria Elena

Maria Elena
Bisschop

Voorzitter
Persoonlijk profiel

Maria Elena Bisschop

Ik ben Maria Elena Bisschop en sinds 1987 woonachtig in Haarlem centrum en inmiddels 16 jaar in de  Zuidwest. Om verschillende redenen voel ik mij tot de wijkraad aangetrokken. Ik zal mij dan ook op verschillende punten inzetten voor de wijkraad. Maar met namen voor de evenementen in de wijk. Samen met de wijk zal ik mij inzetten om iedereen van verschillende leeftijden met elkaar nog meer te verbinden. De wijk maak je sterker wanneer je een beroep op elkaar kan doen. En hoe kan je dit het beste creëren? Door met elkaar naast goede buren te zijn, ook evenementen samen te hebben. Die zorgen voor verbondenheid, verminderen de eenzaamheid en geven de ruimte met elkaar in harmonie samen te leven.  Doet u ook met mij mee? Samen de evenementen bedenken, voorbereiden, uit voeren.  Of komt u gezellig  een bakje doen tijdens de evenement. U bent van harte welkom.

Peter
Caspers

Penningmeester
Persoonlijk profiel

Peter Caspers

Ik zet mij in voor een groene woonomgeving waar u als bewoner van kan genieten. Samen met Hilde vormen wij het basisteam openbare ruimte. Ook zet ik mij in om samen met de buurt en de wijkraad de ontwikkelingen in ons stadsdeel met betrekking op de woninguitbreiding kritisch te volgen. Ik ben werkende in een sociale werkomgeving (Stichting Sanquin). Daarnaast enthousiast volkstuinder en bestuurslid bij volkstuindersvereniging Nooit-Rust.

Margareth
Coert

Secretaris (a.i.)
Persoonlijk profiel

Margareth Coert

Binnenkort meer…

Maria
Wakili

Bestuurslid
Persoonlijk profiel

Maria Wakili

Binnenkort meer…

Eddie
Alders

Bestuurslid
Persoonlijk profiel

Eddie Alders

Binnenkort meer…

Hannah
van den Bosch

Bestuurslid
Persoonlijk profiel

Hannah van den Bosch

Binnenkort meer…

2e Secretaris gezocht

Secretaris

Bestuursleden gezocht

Bestuurslid

Bestuursleden gezocht

Bestuurslid