Financiën van de Wijkraad

De wijkraad heeft een beperkt budget dat deels ter beschikking wordt gesteld door gemeente Haarlem. Daarnaast boogt de wijkraad de besteedbare middelen te verruimen door advertentieverkoop op de website.

Begroting en realisatie

Opname na definitieve toekenning/uitkering.

Adverteren

Wilt u of uw bedrijf adverteren op onze website e/o onze communicatie middelen? Neem dan contact met ons op voor alle mogelijkheden en tarieven via adverteren@wijkraadhoutvaartkwartier.nl

Subsidiemogelijkheden voor projecten