Projecten

  1. Home
  2. Projecten

Projecten van de Wijkraad

Tijdens de oprichtingsvergadering is aan de ca. 100 aanwezige buurtbewoners de gelegenheid gegeven kenbaar te maken wat zij belangrijk vinden voor de wijk. Dat is een dynamisch pakket en zal in de tijd dus wisselen van samenstelling. Dit betekent daarmee ook dat uw initiatieven waarvan u vindt dat de wijkraad daarbij betrokken moet zijn, als wijkproject hieraan kunnen worden toegevoegd.

Overzicht van de projecten:

Archief van de projecten: