Wijkraad

  1. Home
  2. Wijkraad

Standpunt Wijkraad Ontwikkeling Spoorzone

Verklaring De wijkraad heeft kennisgenomen van diverse krantenartikelen van de afgelopen weken inzake de diverse ontwikkelzones in Haarlem en die inzake Ontwikkelzone Zuidwest (OZZW) in het bijzonder. De wijkraad constateert…