Wijkraad

Masterplan Zuid-West – Websitebericht voor bewoners

Beste wijkbewoners, Bij deze brengen wij u de inspraakreactie van wijkraad Houtvaartkwartier die we 22 januari naar de gemeente hebben gestuurd. Inspraakreactie wijkraad Houtvaartkwartier (PDF) Daarnaast de uitslagen van de…

Masterplan Zuid-West – Enquête!

In november is het Masterplan verschenen over de Ontwikkelzone Zuid- West. Als het aan de gemeente ligt, gaat er een hoop veranderen in onze wijk. Er is volop geparticipeerd, de…

Standpunt Wijkraad Ontwikkeling Spoorzone

Verklaring De wijkraad heeft kennisgenomen van diverse krantenartikelen van de afgelopen weken inzake de diverse ontwikkelzones in Haarlem en die inzake Ontwikkelzone Zuidwest (OZZW) in het bijzonder. De wijkraad constateert…