Masterplan Zuid-West – Enquête!

In november is het Masterplan verschenen over de Ontwikkelzone Zuid- West. Als het aan de gemeente ligt, gaat er een hoop veranderen in onze wijk. Er is volop geparticipeerd, de bewoners mochten meedenken, maar wat de Wijkraad HoutvaartKwartier betreft is het participeren en meedenken nog niet klaar.

Enquête

De grote veranderingen in het masterplan Zuid-West zullen vast ook veel vragen met zich meebrengen. Daarom hebben wij als Wijkraad Houtvaartkwartier ervoor gekozen om een online enquête aan te maken, waarin jullie je mening(en) kwijt kunnen over de onderwerpen die voor u belangrijk zijn. En die eventueel nog nader besproken moeten worden. De online enquête is niet voor iedereen ideaal. Wij vragen u daarom waar kan de buurtbewoners die het digitaal/online werken lastig vinden een handje te helpen of door te verwijzen naar de Wijkraad HoutvaartKwartier.

Lees de flyer, met alle QR-codes en links (PDF)

Direct de Enquête openen

Papieren versie van de enquête (PDF, 12 pagina’s)

Als u de papieren versie graag wilt invullen maar geen printmogelijkheden heeft, kunt u een papieren versie bij ons opvragen. Stuur dan een mail naar wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com  met het verzoek om een papieren versie.

Leeswijzer Masterplan Enquête (Word)