ondernemers

Zakelijk netwerken

De wijkraad wil in 2018 een begin maken met zakelijke netwerkbijeenkomsten. Het doel hiervan is dat de ondernemers en bedrijven in de wijk elkaar leren kennen en weten te vinden.…