Zakelijk netwerken

De wijkraad wil in 2018 een begin maken met zakelijke netwerkbijeenkomsten.
Het doel hiervan is dat de ondernemers en bedrijven in de wijk elkaar leren kennen en weten te vinden. Van daaruit kan wellicht meer en beter worden samengewerkt en kunnen opdrachten worden verstrekt en gegenereerd. Madeleine Verspuy zal de eerste tijd de sessies organiseren en begeleiden; het is echter de bedoeling dat er vanuit de ondernemers een groep ontstaat die deze rol wil en gaat overnemen.

Als locatie zal afwisselend gebruik worden gemaakt van de (semi) commerciële locaties in de wijk. Peter van Due Grappi heeft al toegezegd te willen meewerken, vandaar dat de eerste bijeenkomst op zijn locatie is. De kosten voor de consumpties zijn voor eigen rekening.
De frequentie is bespreekbaar. De meest succesvolle zakelijke netwerken komen wekelijks bijeen (BNI, Seats to Meet). De vorm is bespreekbaar, maar er wordt gestart met een middagsessie op een woensdag.

Het draagvlak is beperkt gemeten op 3 april. Van de ruim 100 aanwezigen hebben 10 ondernemers gezegd dit een goed idee te vinden en te willen komen. De locatie, tijdstip en werkvorm zal mede bepalend zijn voor de acceptatie en continuïteit.

Gestart wordt met het uitnodigen van de ondernemers die bekend zijn bij het bestuur en het persoonlijke netwerk van het bestuur. Aan deze ondernemers zal worden gevraagd elk één andere ondernemer mee te nemen die niet op onze lijst staat. Ditzelfde doen we bij elke bijeenkomst, zodat na een paar bijeenkomsten een goed inzicht is verkregen van de ondernemers in de wijk.
De bijeenkomsten worden ook bekend gemaakt via onze website.

De spelregels voor deelname zijn:
• Je van te voren aanmelden en ook komen.
• Zelf de consumpties afrekenen.
• Een vraag voorbereiden die maximaal 1 minuut spreektijd heeft. Waar kunnen de andere ondernemers jou bij helpen?
• Voldoende visitekaartjes bij je hebben.
• Bereid zijn andere ondernemers te helpen.

Verloop van de bijeenkomst:
1. Drankje en informeel netwerken
2. Toelichting Madeleine en werven medeorganisatoren
3. 1 minuut vragen
4. Matchmakers
5. Drankje en informeel netwerken

Namens de wijkraad Klein Zuidwest Haarlem

Madeleine Verspuy