Rectificatie Haarlems Dagblad

Naar aanleiding van bovenstaand bericht in de rubriek ‘schrijvende lezers’ van het Haarlems Dagblad (31 juli2019) is het volgende verzoek tot rectificatie verzonden:

Geachte redactie, 
 
Naar aanleiding van het artikel inzake bovengenoemd onderwerp van uw medewerker H. Flach,  d.d. 20 juli jl. heb ik uw medewerker op zijn e-mail adres 3 e-mails gezonden. (Zie bijlage)
 
Ik maak bezwaar tegen de onzorgvuldige wijze waarop u mijn bijdrage weergeeft. 
1. In uw weergave doet u voorkomen dat ik schrijf dat Spaarnelanden heeft gemaaid en dat maaisel heeft laten liggen. Ik heb dat niet geschreven. 
2. Ik heb de bijdrage op persoonlijke titel geschreven. U verzuimt dat te vermelden. 
3. Met de kop boven de bijdrage streeft u vooral effectbejag na. Ik heb het over OZZW en en passent over Plaza West als één van de perceel eigenaren. 
 
Een grotere zorgvuldigheid van de Oprechte Haarlemse Courant mag worden verwacht. 
 
Gaarne uw rectificatie,  waarvoor voorbaat dank.