Onveilige verkeerssituatie Plaza West

De Wijkraad heeft zich genoodzaakt gezien bezwaar aan te tekenen tegen het verkeersbesluit dat heeft geleid tot de huidige ‘Bouwweg’ de nieuwe Calvijnlaan. We zien vrachtverkeer tegen de afspraken in bewegingen maken die ronduit gevaarlijk zijn. ProRail en de Politie zijn jet pertinent niet eens met deze gang van zaken en hebben ingestemd met de situatie op voorwaarde dat het vrachtverkeer via de Westergracht richting de Leidsevaart ontsloten wordt.

Het bezwaar is HIER te lezen