Plus2100 enquête rondom de ontwikkelingen in de Spoorzone

De wijkraad wil het volgende initiatief van enkele bezorgde buurtbewoners onder uw aandacht brengen:

Deze folder is verspreid in Haarlem Zuid West. Daarmee is tevens initiatief genomen voor een enquête rondom de ontwikkelingen in de Spoorzone. Meer informatie in de folder en op www.plus2100.nl