Plaatsen laadpaal Van Oosten de Bruijnstraat nabij nr. 40

Geachte mevrouw, geachte heer, Elektrisch rijden draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Om elektrisch rijden te bevorderen realiseert de gemeente Haarlem een netwerk van publieke laadpunten. Dat doen we op basis van verzoeken die worden gedaan door bezitters van elektrische auto’s. Meer informatie hierover vindt u op https://www.haarlem.nl/oplaadpaal-elektrische-auto/

Om een tekort aan laadpalen te voorkomen stuurt de gemeente Haarlem tevens proactief op het plaatsen van laadpalen op plekken waar bestaande laadpalen zeer intensief worden gebruikt. Er is vanuit de gemeente een verkeersbesluit genomen om twee publieke parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het laden van elektrische voertuigen aan de Van Oosten de Bruijnstraat nabij nr. 40 (zie bijlage downlaod). Het verkeersbesluit voldoet aan de vastgestelde criteria. De exacte locatie wordt aan het eind van het verkeersbesluit met een tekening en/of foto aangegeven. Tegen dit verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt. In de laatste alinea van het verkeersbesluit leest u, hoe u eventueel bezwaar kunt maken. Door dit besluit vervallen twee parkeerplaatsen voor niet-elektrische voertuigen. Vanwege het grote belang dat de gemeente hecht aan publieke laadpunten, is besloten dat dit belang vóórgaat ten opzichte van het behoud van deze plaatsen als normale parkeerplaatsen.

Download hier de volledige info PDF