Nieuws over het Bisschop Bottemanneplein

Herinrichting Bisschop Bottemanneplein
In 2019 is vanuit de buurt een initiatief gestart om de omgeving rondom de koepelkathedraal te vergroenen. De initiatiefnemers hebben samen met de buurt gewerkt aan een ontwerp voor een stadpark rondom de koepelkathedraal. Dit idee is bij de gemeente ingediend. In 2020 heeft de gemeente besloten om als eerste het Bisschop Bottemanneplein aan te pakken. In het eerste half jaar van 2021 heeft de gemeente drie participatiemoment georganiseerd. In de derde bijeenkomsten is een schetsontwerp gepresenteerd.

In de algemene zin waren de aanwezigen positief over het schetsontwerp. Een aantal mensen hebben hun zorgen geuit over het verplaatsen van de opstelplek voor touringcars. De voorgestelde plek tijdens de laatste bijeenkomst was gesitueerd op de huidige parkeerplaats van het Emmaplein. In de bijeenkomst bleek er vanuit meerdere kanten weerstand te zijn over deze plek. Een eenduidige oplossing waarbij alle omwonende tevreden zijn, kwam tijdens de bijeenkomst niet naar voren.

In de afgelopen periode zijn vier mogelijke plekken door de gemeente onderzocht. De gemeente stelt voor om de direct betrokken bewoners mee te laten denken met de opstelplek. De gemeente wil dit met een enquête doen. De belanghebbende krijgen begin november per huishouden een brief met een unieke code om te kunnen stemmen. Bij een duidelijke voorkeursvariant kan het ontwerp voor het Bisschop Bottemanneplein in de inspraak worden gebracht. Als dit niet geval is, wordt de uitslag eerst voorgelegd aan het gemeentebestuur. De uitvoering van het project staat in 2022 gepland.

Schets Herinrichting Bisschop Bottemanneplein
Schets Herinrichting Bisschop Bottemanneplein