Bezwaar tegen ‘Niet meer linksaf naar de Emmabrug’


Het college van bestuur heeft besloten dat de linksafbeweging, voor autoverkeer vanaf de Van Eedenstraat komend vanaf het zuiden richting Tempeliersstraat / Eerste Emmastraat zal worden opgeheven. Dit om de eerste Emmastraat te ontzien van te veel autoverkeer. Dit heeft gevolgen voor de ontsluiting van en naar Haarlem Zuid West; het is zeer aannemelijk dat verkeer onderweg naar Zuid West nu andere (sluip)routes gaat kiezen.

Het is de wijkraad niet duidelijk of er goed is nagedacht over het afsluiten (in één richting) van een (volgens het bestemmingsplan) gebiedsontsluitingsweg.

Onze bezwaren hebben we neergelegd bij de raadsleden in de hoop en verwachting dat zij deze bezwaren mee laten wegen in hun beslissing. Onze bezwaren vindt u hier: bezwaren wijkraad kzwh collegebesluit 2018-796034

Het collegebesluit vindt u hier.