Mededeling inzake wijkraadvergadering KZWH 14 april 2020

Mededeling inzake wijkraadvergadering KZWH 14 april 2020 20.00 – 21.30 uur:
Floragaarde (Van Oosten de Bruijnstraat 62)
Gelet op Covid-19 is de vergadering van de wijkraad tot nader aankondiging opgeschort.