Inspraak op de wijziging van het maaibeheer

Het Haarlemse gemeentebestuur heeft besloten wijzigingen in het maaibeheer van gemeentelijke gazons aan te brengen. Kort gezegd, gaat het om het invoeren van bloemrijk (lang) gras op plaatsen, waar nu kort gemaaid gazongras staat. Er zijn twee redenen voor.

Allereerst wil het gemeentebestuur meer natuur in de stad brengen. Bloemrijk gras biedt meer voedsel (o.a. nectar) aan tal van insecten, waaronder bijen en vlinders. Bovendien vinden insecten meer beschutting in bloemrijke kruiden. Ze planten zich er voort en leggen hun eitjes. Als daaruit larven komen voeden die zich weer met blad van de planten. Deze larven zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels. Er blijven voldoende larven over om uit te groeien tot volwassen insecten die zich weer kunnen vermeerderen. Bloemrijk gras zorgt voor meer verscheidenheid aan soorten, wat we biodiversiteit noemen.

Ten tweede heeft het stadsbestuur in 2019 gekozen voor een bezuinigingsmaatregel op het maaibeheer. Uit de mogelijkheden waarbij bovendien meer natuur te verwachten is, is de bovengenoemde oplossing gekozen: binnen het areaal kort gemaaid gazon, bloemrijk lang gras laten ontstaan. Omdat dat niet meteen uit zichzelf ontstaat, helpen we de natuur op die plaatsen een beetje met het inzaaien van een geschikt kruidenmengsel van bloeiende planten. Om die kruiden een blijvende plek te bieden moeten we de bodem verschralen. Dat doen we door twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren.

U kunt hier het besluit nalezen.

Daarmee verandert wel het beeld en misschien ook de gebruikswaarde op de stukken gras die we laten doorgroeien. Langs paden laten we kort gazon intact, zodat de huisdieren ook uit gelaten kunnen worden. Op monumentale gazons en plaatsen waar veel wordt gespeeld en gepicknickt, houden we zo veel mogelijk kort gazon. Soms is het goed mogelijk, wanneer een gebruiksplek nu lang gras krijgt, een dichtbij liggend gazon te gebruiken voor picknicken en spelen.

Nog geen definitieve keuze.

De keuze voor plekken met bloemrijk lang gras die we nu hebben gemaakt is niet definitief, maar voor dit lopende jaar. U kunt de veranderingen zien in het besluit, zoals boven genoemd; u kunt ook in één oogopslag de veranderingen op een handzame kaart ‘aangepast maaibeleid ‘zien. Als u op de kaart inzoomt op Haarlem ziet u twee kleuren:

oranje: laat maaien gazons, voor vroeg bloeiende bloemen en stinsenplanten en afvoeren maaisel eerste sneden;

bruin: om te vormen gazon naar bloemrijk hoog gras; 2x /jaar maaien en afvoeren maaisel.

Bovendien kunt u, als u vragen hebt ook nog rustig lezen (FAQ) wat er achter de veranderingen zit. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan verzoek ik u die schriftelijk te stellen aan: sandela@haarlem.nl .

Als u het niet eens bent met de keuzen binnen uw wijkgebied, vragen we u dat aan te geven, en graag waarom niet en dan of u een ander perceel wel geschikt vindt.

Laat het ook de wijkraad weten als u reageert: https://www.wijkraadhoutvaartkwartier.nl/contact/

Sjoerd Andela, Stadsecoloog.

Overgenomen van Wijkraad Binnenstad Haarlem