Motie PvdA voor onderzoek verdieping Westelijke Randweg en woningen erboven, afgewezen

PDF: 2018443699 Art. 38 vragen PvdA – onderzoek naar verdieping Westelijke Randweg

Bron: Gemeenteraad Haarlem – Commissie Ontwikkeling – fractie PvdA