Introductie van de Klankbordgroep zuid-west

Een van de geleerde lessen (uit de flitspeilingen, inloopmomenten en gesprekken) is dat er onder bewoners uit de wijk een behoefte is om met een groep samen te kunnen komen om te praten en na te denken over de ontwikkelingen.

We hebben hier met de wijkraad meerdere malen over gesproken en zij bevestigden dit. Samen richten we dan ook een klankbordgroep op.

Wat is het doel van de klankbordgroep zuid-west ? 

Met een groep bewoners vanuit de wijk meedenken met de werkgroep communicatie & participatie van de ontwikkelzone Zuid-West over het (participatie)proces: wat is nodig, bereiken we de juiste mensen, waar ligt de behoefte en hoe kunnen we bijsturen waar mogelijk? Niet alleen voor de korte termijn rondom de fase van het opstellen van het Masterplan voor de ontwikkelzone Zuid-West, maar ook voor de stappen die daarna komen.

Wat doet de klankbordgroep zuid-west ?

De klankbordgroep zuid-west is een sparringspartner voor de werkgroep communicatie & participatie van de gemeente Haarlem. Tijdens de bijeenkomsten evalueren zij de participatiemomenten, en bespreken zij de voorbereiding van komende participatiemomenten en communicatie daarover. Daarmee kan de werkgroep beoordelen waar mogelijk aanscherpingen en aanpassingen nodig zijn in het proces.

De klankbordgroep zuid-west komt op regelmatige basis – gedacht wordt aan een keer per maand op een avond – samen met een vertegenwoordiging van de werkgroep communicatie & participatie van de gemeente Haarlem. Leden van de klankbordgroep Zuid-West kunnen naar eigen inzicht feedback geven op het (participatie)proces. De werkgroep neemt de bevindingen mee naar het projectteam van de ontwikkelzone Zuid-West.

Deelnemen? Meld je bij de wijkraad Houtvaartkwartier! 

De klankbordgroep zuid-west wordt vanuit de wijkraad HoutvaartKwartier gevormd en bestaat uit 10 tot 15 bewoners van het Houtvaartkwartier. Het is natuurlijk heel fijn als de verschillende buurten van het Houtvaartkwartier vertegenwoordigd zijn. Deelname is vrijwillig en mogelijk vanaf 18 jaar.

Interesse of vragen? De wijkraad HoutvaartKwartier ontvangt graag je aanmelding via wijkraadhoutvaartkwartier@gmail.com.
De wijkraad selecteert uit de aanmeldingen een representatieve groep. Vermeld bij uw aanmelding uw leeftijd en in welk deel van het Houtvaartkwartier u woont.