Bomen planten in het Houtvaartkwartier

In opdracht van de gemeente is Spaarnelanden gestart met de werkzaamheden voor het planten van bomen. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt dit naar verwachting tot eind 2020.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bomen, het verwijderen van boomstronken en het aanleggen van groeiplaatsen. Eventuele overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt. Het planten van de 354 bomen In Haarlem staat gepland vanaf 30 november.

Herplanten van bomen
Voor alle bomen die Spaarnelanden verwijdert worden nieuwe bomen terug geplant. Waar mogelijk plaatst Spaarnelanden bomen terug op dezelfde locatie. Is dit niet mogelijk, komen de bomen terug op een andere locatie. Bomen die onder groot onderhoud vallen, zijn niet opgenomen in deze lijsten. Dit zijn bomen die ouder zijn dan 30 jaar in verhardingen en bomen in het groen die ouder zijn dan 40 jaar. Deze bomen worden op een later tijdstip door gemeente Haarlem ingepland voor herplant.

In de komende maanden zullen er ook in het Houtvaatkwartier bomen worden geplant. Staat de boom die u mist niet op de lijst? Meldt de door u gewenste boom dan bij de gemeente via de website Meldingen. Geef uw wens ook door aan de wijkraad dan houden wij dat ook in de gaten.

Op deze plantlijst Houtvaartkwartier staan 21 bomen. (PDF)