Werkzaamheden langs het spoor

Aannemer Molhoek-CCT maakt in opdracht van ProRail een zandbaan als werkweg en baggert daarna de sloot uit die achter de huizen loopt van af het spoorhuisje naar de Pijlslaan.  

Het baanlichaam, van het spoor, langs diverse spoortrajecten in Haarlem moet worden verstevigd. Zo ook de spoorsloot die rijkt van De Ruijterweg t.h.v. nr. 3 tot en met de Amperélaan kruising Snelliusstraat te Haarlem. Het doel is de baanstabiliteit te waarborgen. Dit gaan zij doen door eerst de huidige sloot uit te baggeren om vervolgens een damwand constructie te plaatsen in de zijkant van de sloot. Dit betreft een ProLock-Omega systeem, een kunststof systeem van 2,60 meter diepte. Dit systeem wordt versterkt door houten palen van 5 meter. Het onbegroeide terrein wordt ingezaaid met zadenmengsels geschikt voor vlinders, wilde bijen en andere insecten.

De werkzaamheden zullen naar schatting lopen vanaf heden tot en met eind april 2020. Uiteraard werken zij niet in de kerstvakantie. Hier zal ook een brief van rond gaan aan de bewoners langs de Snelliusstraat welke hinder ondervinden van het parkeerverbod.

De oplevering zal er als volgt uit zien:

  • Een gebaggerde sloot;
  • Een kunststof damwandsysteem aan de spoorzijde van de sloot;
  • Een onderhoud pad vanaf de kunststof damwand tot het geluidsscherm;
  • Inzaaien van het onderhoud pad met kruidachtige mengsels (incl grassen) ;
  • Indien van toepassing, herplanting waar nodig.

Tussen Molhoek-CCT en ProRail is iets fout gegaan in de communicatie waardoor er te laat informatie voor bewoners beschikbaar was. Op dit moment is informatie beschikbaar op de ProRail website: https://www.prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt