Haarlem Zuid West; wonen & werken langs de lijn

Een ABC-wijk-te-kijk-tentoonstelling | Expositie 16 september 2018 -15 januari 2019

Haarlem Zuid West, wonen & werken langs de lijn is de ABC-wijk-te-kijk-tentoonstelling over het gebied Leidsevaartbuurt en het Houtvaartkwartier met uitlopers naar de Wagenweg en naar de Brouwersvaart. Haarlem Zuid West is vooral een woonbuurt. Toch zijn er langs de spoorlijn ook veel bedrijven. Het is het stadsdeel met bekende Haarlemse iconen als de Nieuwe Bavo, Haarlem Hoog, zwembad de Houtvaart en ’t Schouwtje als oudste gebouw. De afgelopen jaren hebben zich in dit gebied belangrijke veranderingen voorgedaan en in de nabije toekomst staat er hier nog veel te gebeuren. Alle reden om de aandacht te vestigen op dit stadsdeel van Haarlem.
De expositie wordt op zondagmiddag 16 september om 16.00 uur geopend door Hans Vermeulen, voormalig voorzitter Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn en bovenal Haarlemmer met een grote H.

Het ABC heeft een lange traditie met het organiseren van zogenoemde wijk-te-kijk-tentoonstellingen waarbij verleden, heden en toekomst van een wijk of stadsdeel wordt belicht. Haarlem Zuid West is nu interessant omdat er zich ogenschijnlijk achteloos de afgelopen jaren grote veranderingen hebben voorgedaan. Zo is het terrein rond het oude Expeditieknooppunt (EKP) aan Westergracht ontwikkeld; kreeg het NZH-remiseterrein een transformatie tot woonwijk; werd het kantoorgebouw AWVN hoek Westelijke Randweg/Leidsevaart gesloopt voor woningbouw en is er de bouw van een groot en hoog appartementencomplex op hoek Wagenweg/Westelijke Randweg.

Voor de nabij toekomst zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten in het kader van de Woonvisie Haarlem 2017-2020 getiteld “Doorbouwen aan een (t)huis.” Hierin wordt bepaald dat in dit gebied een substantieel aantal woningen kan worden gebouwd. Daarbij wordt in het coalitieprogramma van het onlangs aangetreden Haarlemse college “Duurzaam doen” de ambitie voor woningbouw herhaald en benadrukt dat voor nieuwe projecten de regel geldt: 40% sociale huur, 40% middeldure huur/koop en 20% overige woningen. Haarlem Zuid West is daarbij een van 8 gemeentelijke ontwikkelzones waar geëxperimenteerd zal gaan worden met nieuwe mobiliteitsconcepten, circulaire economie en versterking van de sociale samenhang. Daarnaast lijkt Haarlem Zuid West een uitermate geschikte omgeving om meer woningen voor senioren te bouwen.
Voor- en tegenstanders van de diverse ideeën over de toekomst van Haarlem Zuid West krijgen in deze wijk-te-kijk-tentoonstelling ruimte om hun standpunten te presenteren.

In de periode dat de expositie in het ABC te zien is, worden er discussies, rondleidingen en fietstochten georganiseerd over en door Haarlem Zuid West. Meer info daarover is te vinden op www.architectuurhaarlem.nl

Bron: ABC Architectuurcentrum Haarlem