Wijkraad spreekt in over sociale huur in Zuid West [+Video]

Tijdens de raadscommissie Ontwikkeling van 20 september jl. heeft de wijkraad bij monde van Michiel Heule gebruik gemaakt van het recht om in te spreken in de vergadering.

Wij hebben onze zorgen geuit en aandacht gevraagd enerzijds voor het percentage sociale huurwoningen van 50% dat we het college van B en W in afwijkingen van de woonvisie bij de ontwikkelde om Zuid-West wil realiseren. Anderzijds de onevenwichtige verdeling van de bouw van de woningen over het stadsdeel en daarmee ook de beoogde realisatie van sociale huurwoningen.  Wanneer er op 2371 woningen er 2100 bijkomen waarvan 1050 sociale huurwoningen maken wij ons zorgen dat het karakter van de buurt verandert.