Wijkraad ondersteunt motie onderzoek spoorwegovergangen Westergracht en Pijlslaan

Update 12/11/2018:

Vandaag heeft de wijkraad middels onderstaande mail haar steun uitgesproken voor de motie (zie bijlage) onderzoek te doen naar een oplossing voor de bovengenoemde spoorwegovergangen.

Geachte Burgermeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Haarlem. 

Middels dit bericht wensen wij onze steun uit te spreken voor het in de bijgevoegde motie (Onderzoek Spoorwegovergangen Westergracht en Pijlslaan) voorgestelde onderzoek. In onze ogen is een dergelijk onderzoek waarbij nadrukkelijk ook naar alternatieven voor ondertunneling (aanpassen verkeersstromen) gekeken zou moeten worden zeer gewenst. De beide spoorwegovergangen zijn binnen onze wijk twee gevaarlijke en grote knelpunten die, met de huidige (Plaza West) en aanstaande ontwikkelingen (Spoorzone), zonder gedegen aanpak funest gaan zijn voor de bereikbaarheid van Haarlem Zuid West.

Bij voorbaat dank voor uw aandacht,

Hoogachtend 

Wijkraad Klein Zuidwest Haarlem

PDF: Motie CU Onderzoek spoorwegovergangen Westergracht en Pijlslaan