Uw kans om uw mening te geven!

Buurtgenoten, Jullie is allemaal bekend wat er in de zgn. ontwikkelzone gaat gebeuren. Bouwen van woningen is een goede zaak. De vraag is alleen hoeveel een hoe. Vanaf heden is er een website waar de burgers hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

https://www.haarlem.nl/geefuwmeningoverozzw

In sommige gedeelten van de wijk wonen wij wat verder van de plek waar de nieuwe woningen komen, af. Dus jullie gaan er daarbij mogelijk vanuit het raakt mij niet wezenlijk en het gebied kan er hoogstens op vooruitgaan. Deels mag dat zo zijn, er zijn echter ook andere aspecten aan. Denk aan de toename van verkeer enerzijds en de gevolgen daarvan voor de luchtkwaliteit. De gemeente spreekt zalvende woorden, die echter berusten op boterzachte aannames. Tal van bewoners en belanghebbenden hebben hierover hun zorg kenbaar gemaakt. Oriënteer je op deze materie, vorm jouw mening en laat jouw stem horen. Dat is een belangrijk democratisch recht! Maak er gebruik van!

Meer lezen? Vind hier de Conceptvisie Ontwikkelzone Zuid West en de ‘Spelregelkaart’ (visueel weergegeven plan)