Rover: ‘Bouw NS-station in Haarlem Zuidwest’

’Bouw NS-station in Haarlem-Zuidwest

Reizigersorganisatie Rover wil dat er een nieuw, klein NS-station wordt gebouwd in Haarlem. Het station moet komen op de plek van het oude rangeerterrein van de NS bij de Westergracht waar honderden nieuwe woningen verrijzen. De gemeente Haarlem wil ’een verkennend gesprek’ voeren met de NS over dit mogelijke toekomstige station.

Volgens Rover moet Haarlem zich meer richten op railvervoer, onder meer door een extra station in Haarlem-Zuidwest te laten bouwen.

In de spoorzone in Haarlem-Zuidwest wil de gemeente de komende jaren 2100 woningen realiseren, waarvan zeshonderd in Plaza West in de directe nabijheid van het mogelijke station.

Vroeger was daar een rangeerterrein omdat er een postkantoor van de PTT was gevestigd. Er liggen nog oude rails, waardoor er ruimte genoeg zou zijn.

Rover blaast met het idee voor een nieuw station een oud plan nieuw leven in. In 2000 deed Haarlem hier al een aanvraag voor bij het Rijk, maar toen werd dat afgewezen omdat er niet voldoende reizigers zouden zijn. De tijd is volgens Rover nu wel rijp door de grootschalige woningbouw. Léon Tebbens van Rover: ,,Wat is er de afgelopen negentien jaar veranderd, dat het nu niet zou kunnen?’’

Volgens Rover wil de NS de komende jaren zo’n twintig nieuwe stations realiseren. Het vervoer over het spoor moet worden gestimuleerd en veel treinen zijn op dit moment vaak overvol.

Bij de bouw van een nieuw treinstation zijn zowel de beheerder Prorail als vervoerder NS betrokken. Woordvoerders van deze organisaties benadrukken dat er pas een nieuw station komt, als er een echte toename van het aantal reizigers is te verwachten.

,,We gaan onze routes niet kannibaliseren’’, aldus een woordvoerder. Het heeft voor NS en Prorail dus geen zin een nieuw station te bouwen als de reizigers van dit station toch wel met de trein gaan via station Heemstede-Aerdenhout of Station Haarlem.

Wat in de ogen van de vervoerder een nadeel van een extra station is, is dat de reistijd voor passagiers door de extra stop wordt verlengd.

Vanaf het rangeerterrein bij de Westergracht is het op de fiets naar Heemstede-Aerdenhout tien minuten en naar station Haarlem zeven minuten.

Voor Haarlemmers die in Amsterdam werken, kan dat te ver weg zijn. Tebbens: ,,Als reizigers niet binnen de 45 minuten op het werk kunnen zijn, knappen zij af en kiezen zij voor de auto.’’

Volgens Rover zou de bouw van een nieuw station op de plek van het rangeerterrein dagelijks 2500 tot 3000 reizigers trekken. Dat aantal is volgens Tebbens vergelijkbaar met het station Hillegom.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlem zegt dat de bouw van het station is opgenomen in de ’conceptontwikkelvisie’. Dat betekent niet automatisch dat Haarlem zich er ook voor gaat inspannen.

Met de NS en Prorail zal wel contact worden opgenomen. ,,Het wordt een verkennend gesprek, wat iets anders is dan een verzoek.’’ Het plan van Rover wordt donderdagavond besproken in de commissie Ontwikkeling.

Tijdens deze commissie zal de wijkraad overigens een protestgeluid laten horen tegen de omvang van de woningbouwplannen in Zuidwest.

https://www.rover.nl/actueel/1609-rover-wil-station-in-haarlem-zuid-west

Bron: Haarlems Dagblad 06 03 2019