Info ontwikkelzone Zuidwest stand van zaken

Geachte bewoner/ondernemer, Met deze kaart informeer ik u graag over waar wij. als gemeente mee bezig zijn in de ontwikkelzone Zuidwest.

Wat hebben we gedaan na de vaststelling van de visie en de spelregelkaart, waar staan we nu en welk proces komt er nog?

Deze vragen en antwoorden komen aan bod in een filmpje Wat gebeurt er in de ontwikkelzone Zuidwest?  Dat kunt u zien op www.haarlem.nl/filmpjeozzw.

Digitale nieuwsbrief
Vanaf 2021 gaan we ook informeren via een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.haarlem.nl/ ontwikkelvisie-zuid-west. Op deze pagina vindt u ook actuele informatie over het proces en diverse documenten, zoals bij.voorbeeld de ontwikkelvisie en de spelregelkaart.

Mariska van den Aarsen,
Ontwikkelmanager Zuidwest